Infrakultur

Vi gör din webb redo för GDPR

Välj ett av våra GDPR-paket för att säkerställa att din webbplats inte bryter mot de nya EU-direktiven.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

Vi vet vad du som företagare behöver tänka på för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) på webben. Vi har därför tagit fram färdiga paket som gör det enkelt för dig att säkra din webbplats. 

Läs mer om GDPR här.

Risk för miljonböter

GDPR är en omställning och övertar den roll för hantering av personuppgifter som PUL tidigare hade. Det här innebär en del förändringar för dig som företagare. Bryter man mot GDPR-förordringen riskerar man miljonböter, varför det kan vara bra att känna till och anpassa sig efter ändringarna. Vi hjälper dig!

Vad behöver du göra?

I korthet behöver du ha tänkt på följande:

 • Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?
 • Vilka personuppgifter hanterar ni?
 • Använder ni missbruksregeln idag?
 • Vilken information lämnar ni nävid insamling av personuppgifter?
 • Hur ska ni tillmötesgå dina kunders/användares rättigheter?
 • Behandlar ni personuppgifter utan rättslig grund?
 • Hur inhämtar ni samtycke?
 • Behandlar ni personuppgifter om barn?
 • Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
 • Vilka särskilda integritetsrisker finns med er personuppgiftsbehandling?
 • Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?
 • Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
 • Har ni verksamhet i flera länder?
 • Har ni personuppgiftsbeträdesavtal med de som behandlar personuppgifter på uppdrag av er?

Vad innebär det för dig?

För att samla in information om dina kunder behöver du ha deras godkännande. Rent praktiskt så innebär det att ordrar, bokningsformulär, mailformulär och till och med att lämna en cookie när någon besöker din webbplats kräver godkännande av besökaren. Lagring av personuppgifter, men även överföring av dessa, påverkas av GDPR. Av den anledningen rekommenderar vi att ni krypterar trafiken mellan besökare och webbplats med https-teknik (SSL).

Detta ställer givetvis vissa krav på webbplatsen, och vi erbjuder därför färdiga paket för att säkerställa att din webbplats uppfyller de krav GDPR ställer på företaget.

 

Paketen gör din webbplats GDPR-anpassad i följande steg:

 • Vi skriver en cookie-policy där vi i korthet berättar om hur ni använder cookies och vilka cookies som används på webbplatsen
 • Vi implementerar en cookie-popup där besökaren godkänner att spåras på webben i enlighet med cookie-policyn
 • Vi lägger checkboxar intill alla formulär där besökaren måste klicka i att denne godkänner hanteringen av uppgifterna som skickas in
 • Vi krypterar trafik till och från webbplatsen med hjälp av SSL-certifikat

Våra paket

Välj det paket som passar dig bäst. Hör av dig om du har frågor!

Alla priser exkl. moms.

BAS

Responsiv cookie-banner som klickas bort för att godkänna användning av cookies. I bannern länkar vi till en cookie-policy som listar de cookies ni använder. Behövs om ni t.ex. spårar besökare via Google Analytics, Facebook-pixeln eller affärssystem. Checkbox intill kontakt- och bokningsformulär för att godkänna användning av data som skickas in.

Responsiv cookie-banner i er design

Cookie-policy med lista på de cookies ni använder

Länkar till policy på relevanta platser

Obligatorisk checkbox intill formulär

Möjlighet för besökare att se och ändra status på sitt godkännande via policy-sidan

2 790 kr

Beställ

SÄKERHET

Cookie-policy, cookie-banner och implementering av krypterad trafik med SSL-certifikat (RapidSSL). Visar att ni tar säkerhet på allvar och ger er ett snyggt hänglås intill webbadressen istället för säkerhetsvarning. Använder ni kontakt- eller bokningsformulär på webbplatsen skapar vi checkboxar intill dessa som upplyser om att besökaren godkänner hanteringen av de uppgifter som skickas in.

Responsiv cookie-banner i er design

Cookie-policy med lista på de cookies ni använder

Länkar till policy på relevanta platser

Obligatorisk checkbox intill formulär

Möjlighet för besökare att se och ändra status på sitt godkännande via policy-sidan

Krypterad trafik genom SSL-certifikat*

4 990 kr

*Årskostnad för SSL-certifikat tillkommer med 99 kr/mån. Faktureras 1 gång/år.

Beställ

Integritetspolicy

25 maj förändras regler för datalagring. Det påverkar hur samtliga företag i Europa uppmanas att hantera personliga uppgifter.

Eftersom alla våra kunder på något sätt hanterar personuppgifter behöver vi uppdatera avtal och informationstext som avhandlar dessa uppgifter. Er integritetspolicy anpassas efter hur ni hanterar era kunduppgifter och vilka dessa uppgifter är.

Designad GDPR-notis

Cookies-pop-up

Alla webbplatser som hanterar cookies måste upplysa besökarna om detta och få ett aktivt godkännande.

För er som samlar cookies behöver ni nu även meddela besökaren detta med en notis på webbplatsen. Kunden måste även aktivt klicka för att ta bort notisen, som en verifikation på att denna är införstådd med kraven.

Eftersom cookie är en vital del av bland annat statistikverktyg såsom Google Analytics behöver många av våra kunder denna tjänst för att bli medgörliga enligt de nya GDPR-lagarna.

SSL Säkerhetsvarning

SSL-certifikat

SSL-certifikat krypterar trafiken mellan besökaren och servern.

Förutom att ni får en https-adress som berättar att ni är en säker webbplats får ni ett grönt hänglås intill webbadressen. Google har dessutom börjat "straffa" webbplatser utan SSL-certifikat genom lägre placeringar i sökresultaten. Utan SSL-certifikat kommer dina besökare att få meddelandet att er webbplats är ”osäker”.

Det SSL-certifikat vi implementerar är RapidSSL och kommer från GeoTrust, en av marknadens mest populära och ansedda återförsäljare.

Beställ

Klicka nedan för att beställa ett paket. Vi tar kontakt med dig kring detaljerna.