Metodiken

Hur vi jobbar

Eftersom det vi säljer ännu inte finns, utan skapas för er, börjar vi med ett möte kring uppdraget.

Mötet är lite av en intervju där vi försöker lära känna det varumärke vi ska ge uttryck för. Vi jobbar brett inom produktion av kommunikation och uppdragen skiljer sig åt. Här är processen när det gäller skapandet av ny webb.

Steg 1.

Omvärldsanalys

För att ta reda på var ni befinner er grafiskt och var ni vill placera er gentemot konkurrenter, går vi igenom er situation och tittar på omvärlden. Vi undersöker hur era konkurrenter uttrycker sina säljargument, hur era potentiella kunder kan tänkas ta in budskapet och vad som gör ert erbjudande unikt. Med hjälp av denna kunskap kan vi formge en kommunikativ plattform som tar plats i mediebruset.

 

Vi vill veta:

Vilka ni är
Vilka era kunder är
Vilken image ni vill förmedla
Vad ni vill uppnå med projektet

VI är ödmjuka inför det faktum att ni är bäst på er verksamhet och verklighet. Vår uppgift är att väva in vår expertis kring mediet för att skapa synergieffekter och hjälpa er att sälja mer genom bra kommunikation och användaranpassad webb. Tillsammans skapar vi den webbplats som funkar bäst för er, som är anpassad mot er kundkrets och använder teknik för att göra ert arbete lite lättare.

Steg 2.

Skisser och sitemap

Drygt två veckor från inledande möte har vi arbetat fram en hierarkisk uppbyggnad av innehållet och ett formspråk som vi tror på. Vi bjuder in till presentation och berättar om design och funktion, hur vi tänkt och varför. Vi berättar hur innehållet kommer att placeras och vad som händer när man exempelvis klickar på en viss knapp. Mötet har högt i tak och vi diskuterar fritt kring materialet vi tagit fram. Om ni önskar mindre justeringar görs dessa på plats, är det större justeringar förs vidare diskussioner och presentationer via e-post.

När skisserna är godkända har alla parter klart för sig vad som ska göras, hur det ska göras och hur slutresultatet kommer att fungera och se ut. Nu börjar det roliga - att se webbplatsen få liv!

Steg 3.

Programmering

Nu ska förarbetet ge frukt och webbplatsen ta sin slutliga form. Plötsligt renderas bilder, text och knappar via webbläsare och man kan navigera bland informationen med hjälp av en logisk struktur. Nu lägger vi krutet på att webbplatsen ska se likadan ut i alla webbläsare, att den ska forma sig naturligt på en telefon och läsplatta och leda besökaren bland informationen på ett överskådligt sätt som lockar till läsning och interaktion.

Steg 4.

Överlämning

När webbplatsen är färdig för lansering placerar vi den på webbhotell och sköter allt det tekniska kring ompekning av dns:er och databaser. Sedan instruerar vi er i hantering av webbplatsen. Eftersom vi lägger mycket tid på att anpassa hemsidan för era ändamål är den lätt att hantera. Är det funktioner ni använder ofta bygger vi till exempel in det på ett sätt som ni förstår och låter datorerna sköta det komplicerade. Vår ambition och önskan är att webbplatsen ska vara levande och att ni ska använda den som ett verktyg i er marknadsföring och kommunikation. Därför minimerar vi trösklar som kan motverka detta genom enkla, smarta och moderna uppdateringsmöjligheter.

Support och framtida utveckling

När webbplatsen är byggd och publicerad har ni full frihet att vidareutveckla sajten enligt era önskemål och behov – med eller utan vår hjälp. Vi ger er tillgång till ftp-server, administrationsgränssnitt med fulla rättigheter och alla lösenord som hör till. Ni kan således vidareutveckla internt eller med annan extern leverantör, vi gillar frihet och det tror vi att ni också gör. Vi har inga månadskostnader, abonnemang eller andra löpande kostnader gällande webbplatsen.